Ga ngầm Bason đang hoàn thiện trong khu phức hợp Grand Marina, Saigon

Cập nhật tiến độ The Global City tháng 11/2023 ~ Tăng tốc hoàn thiện khu SOHO, giữ vững tiến độ bàn giao đến khách hàng
19/12/2023
Series câu chuyện thiết kế của căn hộ hàng hiệu Marriott tại tòa Lake ~ Tập 1
26/12/2023