GRAND MARINA, SAIGON TINH HOA THẾ GIỚI TRÊN NỀN DI SẢN VIỆT

Khu căn hộ hàng hiệu Marriott đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động – Tòa Lake bắt đầu đi vào vận hành
30/10/2023
Marriott đã bắt đầu vận hành tòa căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam
01/11/2023