Masteri Centre Point – Cập nhật hình ảnh hoàn thiện mới nhất, sẵn sàng bàn giao

Cập nhật tiến độ tháng 10/2023 tiện ích nội khu đẩy nahnh tiến độ hoàn thiện
14/11/2023
Cập nhật tiến độ tháng 10/2023 ~ Lake đã bàn giao & đi vào vận hành, Sea và Cove chuẩn bị cất nóc
14/11/2023