Series câu chuyện thiết kế của căn hộ hàng hiệu Marriott tại tòa Lake ~ Tập 2

Series câu chuyện thiết kế của căn hộ hàng hiệu Marriott tại tòa Lake ~ Tập 1
26/12/2023
Cập nhật tiến độ tháng 12/2023 ~ Nhà phố Soho gấp rút hoàn thiện mặt ngoài và công viên nội khu sẳn sàng bàn giao
17/01/2024